Wracam na brzeg rzeki
BWA Katowice 2014
M 1.d.buczkowska wracam na brzeg rzeki bwa katowice 2014
Rok w sanatorium
2014
L 2.d.buczkowska rok w sanatorium sierpien 20x15cm 2014
Z cyklu "łaskotanie podniebienia"
2013
L 7.d. buczkowska obraz olejny na p tnie z cyklu  askotanie podniebienia  2013
INTERROR
I Hardly Ever Miss a Show, Zachęta National Gallery of Art, Warsaw 2011
M 9.d.buczkowska interror 2011 12 i hardly ever miss a show zach ta national gallery of art warsaw
M 10.alibi pen drawings 180x 120 cm. 2011
Biennale of Lorne Sculprture Australia 2011
M 12.d.buczkowska swing latex helium h 6m 1 biennale of lorne sculprture australia 2011
L 14.d.buczkowska infection plastic helium 4m3 2008

Society depends on the UniverseProjekt stypendialny finansowany przez m.st. Warszawę - Dzielnicę Wawer.