Milczenie archiwum jest przeceniane / The silence of the archive is overrated


Milczenie archiwum jest przeceniane to interwencja będąca efektem dyskusji

podczas warsztatów, które odbyły się w kwietniu 2009 w Muzeum Sztuki w

Łodzi, a opublikowana w trzecim numerze publikacji Tytuł roboczy: Archiwum

(pdf). Uczestnikami dyskusji byli: Łukasz Biskupski, Katarzyna Dobrowolska,

Marta Gendera, Antony Hudek, Aleksandra Jach, Magdalena Kownacka,

Krzysztof Kościuczuk, Dominik Kuryłek, Katarzyna Kuzko, Marysia

Lewandowska, Kamil Malinowski, Maria Matuszkiewicz, Paweł Mościcki,

Krzysztof Pijarski, Monika Rendzner, Przemysław Sanecki, Sylwia Serafinowicz,

Beata Seweryn, Patrycja Sikora, Ewa Skolimowska, Katarzyna Słoboda, Tomasz

Szerszeń, Aleksandra Ściegienna, Ewa Małgorzata Tatar, Joanna Walewska,

Kamila Wielebska.The silence of the archive is overrated is an intervention that came out of the

discussions during a workshop organized in April 2009 at the Muzeum Sztuki

in Łódź, and published in the third issue of Working Title: Archive (pdf). The

participants of the discussions were: Łukasz Biskupski, Katarzyna Dobrowolska,

Marta Gendera, Antony Hudek, Aleksandra Jach, Magdalena Kownacka,

Krzysztof Kościuczuk, Dominik Kuryłek, Katarzyna Kuzko, Marysia Lewandowska,

Kamil Malinowski, Maria Matuszkiewicz, Paweł Mościcki, Krzysztof Pijarski,

Monika Rendzner, Przemysław Sanecki, Sylwia Serafinowicz, Beata Seweryn,

Patrycja Sikora, Ewa Skolimowska, Katarzyna Słoboda, Tomasz Szerszeń, Aleksandra

Ściegienna, Ewa Małgorzata Tatar, Joanna Walewska, Kamila Wielebska.


L img 2817
L img 2820
L img 2821

Society depends on the UniverseProjekt stypendialny finansowany przez m.st. Warszawę - Dzielnicę Wawer.