Society depends on the UniverseProjekt stypendialny finansowany przez m.st. Warszawę - Dzielnicę Wawer.